Kan Hauge Aquas «Egget» være løsningen for bærekraftig oppdrett?

Illustrasjon: Kreativ Side AS / Hauge Aqua AS

Design med intensjoner om en bedre framtid. For alle.

Publisert 14.04.2016

Gründer og grunnlegger av Hauge Aqua, Cato Lyngøy, forsto verdien av å hente inn tverrfaglig designkompetanse tidlig i prosjektet da han skulle starte utviklingen av sin visjon «Egget». DesignArena har tatt en prat med gründer Cato Lyngøy, designerne Truls Indrearne og Per Finne, industripartneren Marine Harvest, og illustratør Tor Magnus Hillestad, for å høre hvordan det har vært å samarbeide på denne innovative og tverrfaglige måten.

– Jeg brenner virkelig for at næringen skal vokse bærekraftig og bidra til en betydelig økt verdiskaping langs kysten og for nasjonen Norge. I dag får ikke næringen vokse pga. utfordringene knyttet til lus og rømming. Der kom visjonen om «egget» inn i bildet. Bærekraft, fiskehelse og brukervennlighet er svært viktige prioriteringer for oss som teknologileverandør, forteller Lyngøy.

Hvis næringen på sikt skal bli fem ganger så stor som i dag vil grenseflaten til allmenheten øke kraftig. Mange vil ha et oppdrett som nabo. Andre kjører forbi på vei til og fra jobben. Ved vekst vil oppdrett få mye større synlighet. Hvordan vil dette påvirke miljøet og menneskene som må forholde seg til anleggene?

– Skal vi bli så store må vi også endre folks oppfatning av oppdrett, sier Lyngøy.

Når folk ser et oppdrettsanlegg i dag er ikke assosiasjonen nødvendigvis positiv.

– Ønsket mitt var å skape en visuell identitet og en merkevare av noe som er genuint annerledes og vesentlig mer bærekraftig. Det vi lanserer skal ikke bare være godt å hvile øynene på, men også ha et vennlig uttrykk og assosieres med en helt ny måte å drive oppdrett på. Vi velger biler og båter som vi synes er flotte, og er villige til å betale mer for dem. Men for oss er det like viktig å tenkte på nærmiljøet og konsumentene – mannen i gaten, når vi skal lansere dette produktet.

Designere kan betydelig mer enn å bare glatte kanter!

– Cato Lyngøy, Hauge Aqua

Illustrasjon: Kreativ Side AS / Hauge Aqua AS

Lyngøy var helt klar på at han skulle ha designere med i teamet med ingeniører og biologer, som en likeverdig kompetanse.

– Da jeg ble bedre kjent med designfaget skjønte jeg at dette har jo ikke bare med det ytre uttrykket å gjøre. Det handler om at ting skal oppleves godt og riktig for dem som utgjør de daglige operasjonene. At løsningene er logiske. De fleste vil reagere når noe er feil eller har dårlig funksjonalitet. Men når alt er rett tenker man ikke over det på samme måte. At opplevelsen føles feil er veldig skadelig for produktet på brukernivå. Jeg har lært at det heter ”taktilitet”. Jeg tror mange ikke er godt nok kjent med dybden i designfaget, og vi i Hauge Aqua ønsker å bruke designkompetanse, ikke bare i ytre utforming men på gode, logiske og brukervennlige løsninger.

God design føles rett og logisk!

– Cato Lyngøy, Hauge Aqua

– Jeg tror det er viktig at designeren er med når arbeidsoperasjonene pågår, for å se hvordan oppgavene kan gjøres enklere og mer logisk. Det er gjerne ikke gjort på bare én testrunde. Dette er en kontinuerlig prosess. Vi har hatt det veldig moro med å koble de ulike kompetansene; ingeniører, designere og biologer. Min oppgave har først og fremst vært å lytte ut de ulike kompetansehavernes bidrag i beslutningene. Truls Indrearne og Haltenbanken har også spilt en viktig rolle i utviklingen av vår visuelle identitet. Herunder også vår bevissthet om hvordan vi ønsker å framstå. Og hvordan vi ønsker å kommunisere med omverden. I kommunikasjonen er det mange ulike faktorer som spiller sammen for å oppnå en god totalkommunikasjon, forteller Lyngøy.

Illustrasjon: Kreativ Side AS / Hauge Aqua AS

Funksjonalitet og bærekraft

Truls Indrearne fra designbyrået Haltenbanken, ble involvert så tidlig at det kun var en idé, en tanke om en lukket form med fasongen av et egg som kunne senkes ned i sjøen og fylles med fisk, som var etablert. Haltenbanken har også jobbet med identiteten til Hauge Aqua, for å gi litt slagkraft når de skal ut i verden og promotere sitt produkt.

– Jeg syntes det var en god idé, og Mundal kunne produsere konstruksjonen i kompositt sandwich som brukes til å produsere båter i dag. Det hele har vært en åpen prosess, satt sammen av et bra team med ingeniører, biologer og designere. I starten var jeg den eneste involverte designeren. Vi møttes hver 14 dag og spilte ut idéer. Ingeniørene har kommet med gode tekniske løsninger på utfordringer. Jeg har vært en slik designer som kanskje ville løse ting litt annerledes. Gruppen var åpen på en slik måte at forslagene faktisk ble hørt og brukt. Ingeniørene er gjerne vant til at de skal løse ett problem om gangen, men har i denne prosessen vært åpen for å se på hvordan man kan løse flere problemer på samme tid. Min hovedoppgave har vært å se på hvordan én utfordring kan gi flerfunksjonelle løsninger, forteller Indrearne.


Ingeniørene er gjerne vant til at de skal løse ett problem om gangen, men har i denne prosessen vært åpen for å se på hvordan man kan løse flere problemer på samme tid

– Truls Indrearne, designer i Haltenbanken

– På et ganske tidlig tidspunkt hentet vi inn designer Per Finne, fordi vi trengte en industridesigner også for å utforske ulike måte å utforme ”egget” på, samt det praktiske rundt. Det har vært kjempegøy og inspirerende å samarbeide med Per på dette prosjektet, sier Inderarne.

– Vi er heldige som har fått lov til å jobbe sammen med enormt dyktige ingeniører og biologer. Det har vært fantastisk å jobbe i en gruppe der alle virkelig har lyttet til alle, her har det vært lite ego – rett og slett et superteam!, avslutter en engasjert Indrearne.Superteamet

Med industridesigner Per Finne på laget, var utviklerne av «Egget» til slutt et team på 12 personer.

– Det har vært veldig bra! Å jobbe i et team der alle har sin klare rolle, men der det likevel ikke er så viktig å definere hvem som har gjort hva, er veldig kjekt. Jeg har hatt hovedansvar for eksteriør og måtte derfor forholde meg til alt det tekniske. Målet var en hovedform ut fra strømningsteknikk – å få til alt det funksjonelle rundt denne. Konstruksjonen består hovedsakelig av en eggeform og en flytering som både har tekniske funksjoner som oppdrift, ballast og rensefunksjon m.m., forklarer Finne.

Oppgaven til Per Finne var å sy sammen alle faktorene man må ta hensyn til på et slikt innovativt anlegg – det produksjonstekniske, samt de nye mulighetene og begrensningene som ligger her. Dette med ekstra stort hensyn til brukeren.

Illustrasjon: Kreativ Side AS / Hauge Aqua AS

Designfagets rolle i denne sammenhengen har vært å på best mulig måte sy sammen alle faktorene som spiller en viktig rolle for funksjonalitet, effektivitet og sikkerhet på anlegget.

– Per Finne, industridesigner

– Fisken er i dette tilfellet hovedbruker, og de som jobber på anlegget sekundærbruker. Tertiærbruker er alle oss andre. Vi som må forholde oss til anleggene i kraft av at de ligger i naturen. Vi som kjører forbi eller har hytte i nærheten. Vi har tatt stort hensyn til estetikkbiten, forteller Finne.

Hauge Aqua ser verdien av estetikk i både anlegget, men også i forhold til naturen rundt. Brukerne har hele tiden vært hovedfokus. Fasiliteter, tilgang og arbeidshverdag skal fungere på best mulig måte i en helt ny løsning for oppdrett og lukkede anlegg.

– Arbeidsplassutformingen er foreløpig på overordnet nivå, men vi skal etter hvert ned på detaljnivå og se på brukersikkerhet og HMS. Designfagets rolle i denne sammenhengen har vært å på best mulig måte sy sammen alle faktorene som spiller en viktig rolle for funksjonalitet, effektivitet og sikkerhet på anlegget. Oppdrettsnæringens hovedoppgave framover er å løse problemer og miljøutfordringer. Næringen må utvikle seg videre med disse faktorene i mente, og her har vi en spennende utfordring, avslutter Finne.

«Egget» representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer.

– Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest

Hauge Aqua har inngått en utviklingsavtale med Marine Harvest. Basert på Hauge Aquas teknologi har Marin Harvest søkt om 14 utviklingskonsesjoner. Når disse tildeles vil Marine Harvest og Hauge Aqua starte et felles utviklingsløp for «egget». Prosjektet går over flere faser der de først skal teste ut en liten versjon av «egget» – en pilot – og hvis resultatene fra denne uttestingen er tilfredsstillende, vil de gå videre til neste fase som er en fullskala prototype. Basert på en evaluering av prototypen vil Marine Harvest vurdere en fullskala produksjon med ti egg på en lokalitet.

– Målsettingen med dette prosjektet er å forsterke den konkurransefordelen norsk akvakultur allerede har gjennom tilgang på skjermede kystnære områder. «Egget» representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer. Målet vårt er å produsere sunn og smakfull laks på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

Illustrasjon: Kreativ Side AS / Hauge Aqua AS

Tor Magnus Hillestad fra Kreativ Side AS har tatt designet av formen som Per Finne har utviklet, og visualisert og animert den i et landskap.

– «Egget» er et spennende og framtidsrettet prosjekt med personer fra mange fagfelt. Jeg har gleden av å lage illustrasjoner og animasjoner som viser både funksjoner og hvordan det ser ut i naturen. «Egget», som er designet av Per Finne og Maritime Engineering AS, tar seg godt ut estetisk og ser tydelig framtidsrettet ut. Slike prosjekter er det alltid spennende å lage animasjon av. Cato Lyngøy er flink til å få fram de gode ideene fra alle deltakere i prosjektet, da er det også viktig å få disse vist på en god og illustrerende måte slik som 3D-animasjon og illustrasjoner, forteller Hillestad.

Les også:

DN: Kjempeegg kan redde oppdrett

iLaks: Vekst basert på dagens teknologi kan bli en høy pris å betale