DesignArena blir Human Innovation

Etter fire år som DesignArena bytter designklyngen på Vestlandet navn.

Design er et vidt begrep. Mange ser for seg møbler eller mote, men for Human Innovation er design først og fremst en måte å arbeide med mennesker, utvikling og teknologi for å nå et felles mål: en mer bærekraftig fremtid for meg og deg. Navnet «DesignArena» har derfor skapt unødig forvirring.  

«Designing a sustainable tomorrow»

Human Innovation er en møteplass, læringsarena og pådriver for brukerdrevet innovasjon. Medlemmene opererer mellom teknologi, økonomi og med en metode som setter brukerne i fokus for å løse utfordringer og gjøre enkeltmenneskets hverdag bedre. Med andre ord: klyngen driver ikke med design i klassisk forstått forstand.

- Derfor byttet vi navn til Human Innovation, med undertittelen – designing a sustainable tomorrow. Det nye navnet viser at vi utvikler nye, innovative produkter og løsninger som gjør hverdagen bedre for meg og deg, samtidig økt bærekraft for den verden vi lever i, sier direktør i Design Region Bergen, Monica Hannestad.

Mange suksesshistorier

Klyngeadministrasjonens oppgave er å legge til rette for samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. Medlemmene er fornøyde med hva medlemskapet i klyngen har gjort mulig for dem.

- Arbeidet vårt har gitt dem økt omsetning og økt kompetanse. Gjennom en felles metode utfordrer vi hverandre til å utvikle nye og innovative løsninger. Samarbeidet har skapt forretning og gitt dem kunder og oppdrag de ellers ikke ville fått, sier Hannestad.

Og klyngebedriftene har mange suksesshistorier å vise til.

- Vår metode har blant annet ført til at Bergen kommune nå kan tilby tjenester som gjør at eldre kan bo lenger hjemme, Knowit bidrar til å redusere klimautslippene til Norled og ScanReach har utviklet verdensledende og livreddende løsninger til havs, for å kun nevne noen.  

Ønsker å bli en nasjonal klynge

DesignArena har hatt Arena-status siden sommeren 2013. Målet er nå status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i løpet av 2018. Med en slik status går klyngen inn i elitedivisjonen i norsk næringsliv.

- Vi har internasjonale ambisjoner. En viktig del av omstillingen handler om å se utover landegrensene og hevde seg i den globale konkurransen. Vi vil jobbe hardt for å sette Norge på verdenskartet for brukerdrevet innovasjon, avslutter Hannestad.