Human Innovation – hvem er vi og hva gjør vi?

Klyngeleder Per-Arne Larsen forklarer navnebyttet fra DesignArena, og hvordan klyngen skal arbeide for å oppnå nasjonal status i 2018

Publisert 29.09.2017

Design er et vidt begrep. Mange ser for seg møbler eller mote, men for Human Innovation er design først og fremst en måte å arbeide med mennesker, utvikling og teknologi for å nå et felles mål: en mer bærekraftig fremtid for meg og deg. For å gjøre dette tydelig byttet klyngen høsten 2017 navn fra DesignArena til Human Innovation.

«Designing a sustainable tomorrow»

Human Innovation er en møteplass, læringsarena og pådriver for brukerdrevet innovasjon. Medlemmene opererer mellom teknologi, økonomi og med en metode som setter brukerne i fokus for å løse utfordringer og gjøre enkeltmenneskets hverdag bedre. Med andre ord: klyngen driver ikke med design i klassisk forstått forstand.

– Over lang tid har vi sett at navnet «DesignArena» har vært virket forvirrende og opplevd lite treffende for alt det arbeidet klyngebedriftene gjør. Vi har endret navn til «Human Innovation» fordi innovasjonen som klyngebedriftene er pådrivere for, tar utgangspunkt i menneskets og samfunnets behov, sier klyngeleder Per-Arne Larsen. 

– Det nye navnet illustrerer at vi utvikler nye, innovative produkter og løsninger som gjør hverdagen bedre for enkeltmennesket samtidig økt bærekraft for den verden vi lever i.

Mange suksesshistorier

Klyngeadministrasjonens oppgave er å legge til rette for samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer, og for å synliggjøre verdien av designkompetanse i bransjer som tradisjonelt sett ikke har involvert designere.

Medlemmene er fornøyde med hva medlemskapet i klyngen har gjort mulig for dem.

– Klyngearbeidet har gitt dem økt omsetning og økt kompetanse. Gjennom en felles metode utfordrer vi hverandre til å utvikle nye og innovative løsninger. Samarbeidet har skapt forretning og gitt dem kunder og oppdrag de ellers ikke ville fått, sier Larsen.

Og klyngebedriftene har mange suksesshistorier å vise til.

- Vår metode har blant annet ført til at Bergen kommune har utbedret brukeres tilgang til hjelpemidler, Knowit bidrar til å redusere klimautslippene forbundet med fergedrift og ScanReach har utviklet verdensledende og livreddende løsninger til havs, for å kun nevne noen. Det som er felles er at de nye løsningene setter brukernes behov i sentrum.

Ønsker å bli en nasjonal klynge

Klyngen har hatt Arena-status siden sommeren 2013. Målet er nå status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i løpet av 2018. Med en slik status går klyngen inn i elitedivisjonen i norsk næringsliv.

– Vi vet at brukerinvolvering og desigdrevet nmetodikk er avgjørende for at nye løsninger svarer på faktiske behov hos målgruppen. Samfunnet kan spare mye på denne måten å arbeide på, og klyngen arbeider for å introdusere tankesettet til bransjer som tradisjonelt sett ikke har benyttet designkompetanse i innovasjonsprosesser, sier Larsen.

– Vi har internasjonale ambisjoner. En viktig del av omstillingen handler om å se utover landegrensene og hevde seg i den globale konkurransen. Vi vil jobbe hardt for å sette Norge på verdenskartet for brukerdrevet innovasjon, avslutter Larsen.