Lærer barn sosiale koder med video

Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord står bak prosjektet. Foto: Stina Steingildra

Filmer som viser hverdagslige situasjoner skal lære barn med autisme å bygge vennskap.

Publisert 04.10.2017

– Mennesker hermer, smiler og nikker – små sosiale koder som gjør at vi blir likt. Dette er ting som skjer helt ubevisst hos de fleste av oss, men det er ikke opplagt for mennesker med lettere autismespekterdiagnoser. Det kan gjøre det vanskelig å komme inn i det sosiale livet på skolen, forteller Elise Sæle Dahle.

Dahle er partner og designer i designbyrået Haltenbanken, som i samarbeid med Psyktools, som er et datterselskap av konsulentbyrået Sonat, og Helse Fonna er i gang med å utvikle et verktøy som skal gjøre det mulig for lærere og pårørende å være mer involverte i barnets sosiale trening.

 

Vil hjelpe flere

I likhet med resten av helsesektoren, opplever Helse Fonna et økende behov for digitale tjenester i behandling og oppfølging av mennesker med psykiske utfordringer. I dag er den sosiale treningen av barn og unge med autismediagnoser avhengig av spesialister.

– Målet er ikke å erstatte spesialistene fullt og helt, men å gjøre lærere og pårørende i stand til å være veiledere, og legge til rette for samhandling i treningen av barnet. Målet er å kunne gi flere en bedre behandling ved å tilrettelegge for samhandling og mer effektiv ressursbruk, sier Dahle.

I tillegg til videomodellering skal det også lages en app.

- Appen vil være et godt tiltak for at barn med autisme skal lære seg flere sosiale ferdigheter, sier John Conrad Brandsø, som er leder for habiliteringsklinikken ved Helse Fonna.

Brandsø sier videre at han håper prosjektet gjør det lettere for å barn med autisme og deres pårørende å søke hjelp.

- Målet er å gjøre flere mer selvstendige. Vanligvis tar sykehuset seg av de mest alvorlige tilfellene, og forhåpentligvis vil dette senke terskelen for hjelp.

 

Avdekker behovene med Design Thinking

Prosjektet er nå klart for videreutvikling, og det er mange spørsmål som skal besvares før det endelige produktet er klart. Hvordan må tjenesten være for å erstatte spesialisten, og skal verktøyet kommunisere til de voksne som trener med barnet, eller til barnet selv?

– Vi skal nå i gang med en Design Thinking-prosess som går hele veien fra brukerundersøkelser til design og prototype. Første steg er å observere behandlere, brukere og pårørende og snakke med dem om hvilke behov de har. Jo grundigere innsiktsarbeid, jo sikrere kan vi være på at verktøyet vi bygger er det rette for brukeren, forklarer Dahle, og fortsetter:

– Vi ser utrolig mange dårlige brukeropplevelser. Tjenestene «virker» fordi de som er syke vil bli friske, men det betyr ikke at opplevelsen deres er god. Som designere er oppgaven vår å snu opp ned på prosessen – starte med å avdekkede behov hos brukeren, og bygge løsninger rundt dem. Når en setter brukerens behov først, kommer det ofte frem at løsningene kunne vært mye enklere, avslutter Dahle.

 

Samarbeidet bra

Kari Øritsland fra DesignArena og Bergen Teknologioverføring (BTO) har sammen med Psyktools jobbet tett med Helse Fonna for å få prosjektet opp som del av designklyngens satsning mot helsesektoren. Øritsland hjalp også Helse Fonna med finansieringen gjennom ExtraStiftelsen. Med 680 000 kroner fra ExtraStiftelsen og over 300 000 kroner fra sitt eget budsjett, var prosjektet sikret videre utvikling. Med økonomien i boks, kan Helse Fonna lage ytterligere 63 filmer, i tillegg til app-utviklingen. Helse Fonna er fornøyd med prosessen.

- Samarbeidet har vært veldig bra, og har virket som en konstruktiv form for sparring hele veien. Produktet ble til gjennom våre innspill, og videre gjennom brukernes innspill, takket være Haltenbanken. Stemningen har vært god hele veien, forteller Brandsø, og fortsetter:

- Prosjektet ville aldri blitt som det ble uten hjelpen fra DesignArena.