Ny metode kan føre til mindre fergeutslipp

Foto: Norled

En vakker dag skal alle fergene i Norge byttes ut med mer miljøvennlige alternativer, men dette vil ta tid. Så hva kan vi gjøre med fergene som allerede er i drift?

Publisert 02.11.2017

Dette var utgangspunktet for prosjektet til Knowit, Norled og Vyzr. Kan en finne mer energieffektive måter å legge til og fra kai, og finnes det optimale hastigheter med tanke på drivstofforbruk? Da partene skulle utforske disse spørsmålene, var design thinking og dataanalyse en viktig del av prosessen.

– Gjennom Design Thinking er vi sikre på at løsningene vi kommer frem til er til reell nytte. Det er ikke et poeng å gjøre tusen halvgode endringer dersom vi kan gjøre ti som virkelig fungerer, sier Henning Dahl seniorrådgiver i Knowit.

Rådførte kapteinene

Det er i dag rundt 120 fergesamband i drift i Norge. Norled opererer 53 ferger og 25 hurtigbåter på ulike samband i Norge. Av fergene er det kun én el-ferge (nullutslipp), én ladbar hybridferge (diesel- og batteridrift), fem gassferger (LNG), mens resten av fartøyene har dieseldrift. Ifølge DNV GL er dieselferger blant miljøverstingene.

– Dette er et eksplorerende studie, hvor vi kom frem til rundt åtte konkrete tiltak for å spare drivstoff og mindre utslipp. Vi har ikke fakta nok til å beregne effekten ennå, men summen av disse tiltakene er betydningsfulle, sier Dahl.

Teamet som jobbet med prosjektet brukte også tid om bord på ferger. Der observerte de og snakket med kapteinene. Slik fikk de en helt unik kunnskap og innsikt i fergedriften, ifølge Dahl

–  Kapteinene bryr seg også om drivstofforbruk, men for dem er rutetabellen viktigst. En endret rutetabell og noen minutter lenger overfart er alt som skal til for å få ned drivstofforbruket.

Søk om innvovasjonsramme på 500 000 NOK

Samabreidsprosjektet mellom Norled, Knowit og Vyzr var ett av tre prosjekter som ble tildelt midler fra Innovasjonsrammen i 2016. 

Også i 2017 har Human Innovation har i år fått en innovasjonsramme på 500 000 kr som skal deles ut til felles innovasjonsprosjekter i klyngen. Prosjekter som inkluderer ett eller flere av FNs bærekraftsmål vil bli prioritert.

Les mer om hvem som kan få støtte, her: