Google Design Sprint med Netlife Bergen

Dato & tid
14.12.2017 09:00 – 15.12.2017 16:30

Pris
5900 NOK

Begrenset antall plasser

Sted: Vaskerelvsmauet 6, 5200 Bergen

Foto: Netlife

Publisert 16.11.2017

Lær hva en Google Design Sprint er og hvordan du kan gjennomføre en selv gjennom denne litt intense, men morsomme workshopen. Vi jobber gjennom en sprint – som normalt sett tar fem dager – på bare to dager! 

Designsprint er en metode for å få svar på store spørsmål veldig raskt. Den samler det beste fra designtenking, Lean Startup-forretningsstrategi, innovasjon og atferdsvitenskap — pent pakket inn i en gjennomprøvet metodikk klar til bruk.

I denne workshopen tar Hanne Wetland og Tormod Nordsletten dere gjennom de ulike stegene i sprinten:


Kundereise 

Den første dagen lager vi et forenklet kundereisekart, velger en målgruppe og et smertepunkt vi ønsker å fokusere på i sprinten. Du lærer å sette grunnlaget for kundreisekartet ved å sette opp optimistiske, langsiktige mål og omformulere dem til fokuserte sprintspørsmål. I tillegg får du tips til hvordan du intervjuer eksperter og får verdifull innsikt knyttet til problemstillingen i sprinten.


Skisse (ingen tegneferdigheter påkrevd!)

I stedet for gruppebrainstorming, som av og til kan begrense kreativiteten, lærer du hvordan vi jobber individuelt for å få frem de beste ideen fra hver enkelt. For å skape konkrete, detaljerte løsninger må alle skisse (virkelig ingen krav til tegnekunnskaper). Å skisse er normalt sett forbeholdt designere og kunstnere, men det gir en unik mulighet for hver teamdeltaker å bidra til løsningen på like vilkår. Du lærer hvordan du enkelt kan lage enkle forståelige skisser.


Ta beslutninger

Gruppebeslutninger er ofte et mareritt som fort kan føre til endeløse debatter. Sprinten bruker strukturerte beslutningsprosesser for å nyttiggjøre seg av alles kompetanse samtidig som du slipper unna unyttige og tidkrevende gruppediskusjoner. Du lærer å hjelpe ditt eget team gjennom å gjøre bedre, raskere og mer velfunderte beslutninger.


Prototype

Kjernen i sprinten er utviklingen av en realistisk prototype på bare én dag. I workshopen lærer du hvorfor denne tilnærmingen er så viktig for bedrifter – og hvordan du velger riktig teknikk for å prototype et produkt eller en tjeneste.


Test med brukere

På den siste dagen i hver designsprint tester teamet prototypen med realistiske brukere fra den valgte målgruppen. Du lærer hvordan du strukturerer testintervjuene for å sikre at du får svar på teamets mest presserende spørsmål.

Puh! Etter å ha jobbet deg gjennom alle stegene i sprinten vil du være godt rustet til å prøve ut Google Design Sprint på egenhånd. 

Lunsj er inkludert begge dagene.