Design Thinking-miljøet leverer innovativt ledelsesprogram for shippinggigant Wilh. Wilhelmsen

Federico Lozano står i spissen for det nye lederskapspogrammet til Wilh. Wilhelmsen

– Helt og holdent muliggjort av designklyngen og miljøet som blomstrer rundt DT Bergen, sier Pracademy-gründer Federico Lozano

Publisert 30.11.2017

Det var i september 2016 at Wilh. Wilhelmsen (WW) utlyste det offentlige anbudet som oppfordret tilbydere til å utforme et internt lederutviklingsprogram med fokus på Agile – ledelse, innovasjon og digital kompetanse.

– Agilt lederskap og digital kompetanse er del av WWs strategi. Målet med programmet er å bygge en solid pool av ungt ledertalent som er klare til å ta over fremtiden. Digital kompetanse gjør seg mer og mer gjeldende og det stilles stadig høyere krav til at man som leder er fleksibel og tilpasningsdyktig. Her ser vi verdien av Design Thinking og kreativitet og jobber med å skape kultur for den typen metodikk innad, forteller Learning Manager Emilie Wågsæther fra Wilhelmsen Academy.
 

Wilh. Wilhelmsen (WW)

WW er en global, maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikk- og maritime servicetjenester gjennom et nettverk som omfatter 13 000–14 000 medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, teller gruppens ansatte nærmere 23 800 fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land.

WW-gruppen omsetter årlig for rundt USD 3,4 milliarder og er notert på Oslo Børs. Selskapet, som ble grunnlagt 1. oktober 1861 i Tønsberg av Wilhelm Wilhelmsen, er i dag blant Norges mest globale virksomheter. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo

Design thinking-akademiet Pracademy med Federico Lozano, fagansvarlig for DT Bergen, i spissen ble plukket ut blant ti innsendte forslag, flere av dem fra anerkjente internasjonale businesskoler. Lozano har lang erfaring med Design Thinking både som prosjektdeltaker og underviser, og så fellestrekkene metodikken har med Agile:

– Akkurat som Design Thinking har Agile stort fokus på tverrfaglig samarbeid og kreativitet, og setter mennesker og samspill over prosess. De to fungerer veldig bra i kombinasjon. Som designtenkere vil vi alltid ta utgangspunkt i praktisk utforsking og læring. Jeg tror det var det som skilte forslaget vårt fra resten og som gjorde at WW landet på det.

Wågsæther bekrefter dette:

– Det var ikke så vanskelig å velge. I utgangspunktet var vi klar på at vi ville ha et stort navn, men når alt kom til alt var det Pracademy som stakk seg ut. De hadde det mest hands-on forslaget og stort fokus det praktiske. Et annet pluss var at kursdeltakerne kommer til å jobbe med reelle prosjekter gjennom kurset. Det gir det en helt konkret forankring i organisasjonen og gjør det enklere for deltakerne å ta med seg metodikken videre.

– Vi ble også veldig sjarmert av Federico og teamet. De er en internasjonalt gruppe med masse ulik ekspertise og erfaring fra både næring og akademia. De hadde masse energi og alle referansene skrøt de opp i skyene, forteller Wågsæther videre.

– Det er fantastisk gøy å ha blitt valgt ut. Pracademy er et ungt selskap og dette er det største steget vi har tatt så langt. Det er veldig gøy å se at næringslivet ser verdien i menneskeorientert og praktisk tilnærming til innovasjon, sier Lozano.

Tverrfaglig team fra designklyngen i Bergen

Teamet som står bak forslaget ble håndplukket av Lozano for å utfylle de ulike kompetansene som utlysningen krevde.

– Jeg har valgt teamet basert på deres personlige og profesjonelle egenskaper. Sammen representerer vi høy digital kompetanse, praktisk lederskaps- og forretningserfaring, og akademia, forteller Lozano.

Det tverrfaglige teamet består av Ingunn Aursnes (Uniform Design) som mentor, Joao Ribeiro (direktør for forretningsutvikling i M’Labs) med fokus på digital kompetanse, Ingeniørdesign- og innovasjonsprofessor Martin Steinert fra NTNU, Matt Lynch (PhD-stipendiat ved NTNU) som vil ha fokus på forretningsmodeller og kreative prosesser, og doktor i innovasjon og innovasjonsledelse fra NTNU, Kenneth Stålsett, som vil fokusere på gruppedynamikk.

Alle de seks gruppemedlemmene som står bak forslaget har tilknytning til Design Thinking-miljøet i Bergen og det tverrfaglige studiet Design Thinking: Strategic Design for Innovation (DT-Bergen). Studiet ble startet i 2015 og er et samarbeid mellom Institutt for Design ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen på Vestlandet, og er fasilitert av designklyngen Human Innovation (tidl. DesignArena).

Les mer: 

– Som medlem i Human Innovation og fagansvarlig for DT Bergen har jeg kommet i kontakt med fantastisk dyktige mennesker som jeg har hatt stor glede av å samarbeide med også utenfor studiet. Dette er en mulighet som helt og holdent er muliggjort av designklyngen og miljøet som har begynt å blomstre rundt DT Bergen, sier Lozano.

Mentor på WW-programmet, Ingunn Aursnes er enig og understreker mulighetene som åpner seg når mindre bedrifter med tverrfaglig kompetanse går sammen:

– Vi er alle små bedrifter som ikke kunne tatt på oss et prosjekt som dette på egenhånd. DT-utdanningen bidro til å åpne øynene våre for tverrfaglige samarbeid som skal til for å få levere gode, sammensatte løsninger, og få den gjennomslagskraften som trengs for å ta på større prosjekter.

– Vi er et tverrfaglig og -kulturelt team som sammen kan levere sterkt på både digital- og teknologisk kompetanse, strategi og ledelse, og designdrevet innovasjon, legger Joao Ribeiro til.

Ingunn Aursnes arbeider til daglig i det strategiske designbyrået Uniform og bidrar til programmet med sin kompetanse som mentor for deltakerne

Learning by doing

Med et team av design thinkers på plass startet utformingen av programmet som tar utgangspunkt i menneskelig involvering, empati, tverrfaglighet, og ikke minst praktisk læring.

– Programmet baserer seg først og fremst på Agile-metodikken, men også på Design Thinking og strategisk design for innovasjon, generell lederutvikling, og digital kompetanse. I tråd med DT-metodikken fokuserer vi fullt og helt på «learning by doing». Deltakerne vil jobbe på faktiske caser fra WW og gå gjennom ulike faser for empati, definisjon, idéutvikling, prototyping, testing og implementering, forteller Lozano.

Hver deltaker vil i tillegg bli tildelt en støttespiller (sponsor) fra bedriften – en ansatt med høyere ansiennitet eller autoritet. Også sponsorene vil bli trent på grunnleggende Agile- og Design Thinking-metodikk. Lederprogrammet vil avsluttes med et «train the trainers»-program som skal hjelpe deltakerne å ta metodikken med videre inn i organisasjonen.

– Det er utrolig spennende å få mulighet til å fokusere på hvordan en kan implementere ny metodikk og endre innovasjonskultur innad i et etablert selskap. Gjennom programmet vil vi jobbe for å utvikle de katalysatorene som kan påvirke og føre metodikken videre internt. Dette er ikke et engangstilfelle, men en prosess, sier Aursnes.

Visjoner og åpenhet

– Markedene og verden har gått inn i en ny tid. Vi er nødt til å følge med. Nye ferdigheter er nødvendig for å støtte den solide kompetansen og ekspertisen vi allerede innehar, forteller Wågsaether fra Wilhelmsen-akademiet til internbladet WW World.

Aursnes og Lozano berømmer bedriften for åpenheten og visjonene de har sett hos ledelsen.

– Det er fantastisk at en såpass stor og etablert bedrift eksplisitt ønsker, og satser på, denne typen kompetanse. Fra første møte med WW har vi vært gledelig overrasket og imponert over ledelsens åpenhet og evne til å tenke visjonært. Shipping er en tradisjonell bransje, men WW er et dedikert selskap som velger å investere i å utvikle den beste kompetansen i sine ansatte, sier Lozano og Aursnes.

– WW vet hva de trenger og er villige til å ta sjanser for å nå målet. Norsk næring er i stor endring og endring skjer raskere enn noen gang, fortsetter Lozano.

Lozano tror vi vil se flere og flere bedrifter få øynene opp for Agile ledelse og Design Thinking i månedene og årene som kommer:

– Men det vil kreve visjoner og åpenhet fra bedriftene, konkluderer han.

Les mer: