Fikk 500 000 kr til forprosjekt med kliniske studier