Bergen har offisielt fått Norges første designtenkere!