BTO skal øke tjenesteinnovasjon ved UiB i nytt prosjekt