BN Frokost: 3 år med Design Thinking – hvor er vi nå?

Dato & tid
23.05.2018 07:45 — 23.05.2018 10:00

Registrering og frokostservering fra 7:45, programstart 8:15

Gratis for medlemmer av Design Region Bergen, Human Innovation og Bergen Næringsråd.

Sted: Lille Ole Bull Scene

Hardangerfrukt, fremtidens energiløsninger og brukerperspektiv i helse- og omsorgssektoren – se de inspirerende og interessante resultatene fra Norges første tverrfaglige utdanning i Design Thinking

Publisert 25.04.2018

I Bergen har vi nå utdannet tre kull designtenkere fra hele landet – over 100 alumni har vært gjennom et intensivt utdanningsløp hvor de har fått praktisk erfaring fra metodikken og arbeidet med ekte case fra regionen.

Onsdag 23. mai inviterer vi, tradisjon tro sammen med Bergen Næringsråd, til frokostmøte hvor publikum får et innblikk i Design Thinking som verktøy, og verdien metodikken kan tilføre din bedrift. Vi får se nærmere på resultatene av studiet gjennom casepresentasjoner, og innlegg fra ledere som har satser på Design Thinking-kompetanse for sine ansatte, og hvordan dette kommer til nytte i organisasjonen.

Det vil bli presentert tre caser fra studiets tredje runde: 

Kliniske studier: Hvordan re-designe og forbedre pasienten, pårørende og industrien sitt møte med helsevesenet gjennom kliniske studier? Utfordring levert av Bergen Teknologioverføring

Fremtidens energi og kommunikasjon: Hva vil være viktig for kundene i fremtiden når de skal kjøpe energi og kommunikasjon? Og hva er fremtidens produkter innen energi/kommunikasjon? Utfordring levert av BKK

Merkevaren Hardangerfrukt: Hvordan kan vi fremme kunnskap om Hardanger og Hardangerfrukt i den yngre del av befolkningen? Utfordring levert av Fruktlagrene i Hardanger (Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager, Nå Fruktlager)

 

 

Hva er Design Thinking?

Design Thinking er en tverrfaglig innovasjonsmetodikk, preget av grundig empati med brukeren av en tjeneste eller et produkt, og hyppig prototyping, testing og forbedring av løsninger i samarbeid med brukeren. I Design Thinking jobber ingeniørene, økonomene og designerne sammen fra start for å sikre at løsningene er tilpasset mennesket, at de er økonomisk bæredyktige og teknologisk gjennomførbare.

I en verden i stadig endring, preget av digitalisering og omstilling, og med ubegrenset tilgang på informasjon, er brukerforståelse og evnen til å tenke nytt avgjørende for å lykkes i markedet. Det samme er evnen til å jobbe tverrfaglig. Design Thinking er en helt konkret metodikk for å lykkes med dette.


Hva er Design Thinking-studiet?

Design Thinking-studiet, eller «Design Thinking: Strategic Design for Innovation» som det heter på pent, er en executive etterutdanning i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Fakultet for kunst, musikk og design v/ UiB og Høgskulen på Vestlandet, i tett samarbeid med NTNU. Studiet går over 7 måneder og deltakerne før dyptgående forståelse og praktisk erfaring med metodikken gjennom tverrfaglig gruppearbeid på ekte case levert av samfunns- og næringsliv.

Søknadsfrist til fjerde kull med oppstart til høsten er 1. juni.

Bedrifter som har levert case til utdanningen: BKK, Bergen kommune, Tryg, PwC, Sparebanken Vest, Bergen Teknologioverføring, Den Lille Gartner m.fl.

Studiet er støttet av Sparebanken Vest.

 

Mer informasjon om studiet finner du på:

dtbergen.drb.no/