Designklyngen støtter fem designere med 40.000 kroner til å delta på neste runde av Design Thinking-studiet