Frokostseminar: Design thinking for marin vekst

Dato & tid
24.04.2018 08:00 — 24.04.2018 10:30

Gratis, inkl. lett frokostservering.

Målgruppe
Små og store bedrifter i privat og offentlig sektor med interesse for innovasjon i maritim sektor og/eller designdrevet innovasjonsmetodikk.

Sted: PwC-gården, Sandviksbodene 2A, 5835 Bergen

I samarbeid med PwC retter vi fokus mot designdrevet innovasjon i marin sektor, og caser fra Wilh. Wilhelmsen, Hauge Aqua, Inventas m.fl.

Publisert 06.04.2018

Denne morgenen presenterer vi i sammen med PwC Bergen en rekke caser fra marin sektor hvor designdrevet innovasjonsmetodikk har vært avgjørende for suksess.

Seminaret vil gi deltakerne et innblikk i hvordan design kan tilføre verdi i alle faser av en utviklingsprosess – fra brukerinnsikt og strategi, prototyping og testing, til implementering. Prosjektene som blir presentert demonstrerer designdrevet innovasjon i praksis – enten som ledd i interne prosesser, eller i utvikling av nye produkter og tjenester.

Du møter:


Velkommen!

Program

8:00–8:15
Dørene åpner, frokost og mingling

8:15–8:20
Velkommen v/ Monica Hannestad (Human Innovation)

8:20–8:35
Helene Kubon Skulstad (PwC Bergen): Kultur som utgangspunkt for endring.

8:35–9:30
Federico Lozano (Pracademy) and George Kantas (Wilh. Wilhelmsen): Meeting the future with design thinking. 

Presenting a range of innovation initiatives from global shipping company WW, Lozano and Kantas demonstrate the company’s use of design thinking methodology and how they’re setting WW up to meet the future. (In English)

9:30–9:45: Pause
Kaffe i PwCs nyåpnede Experience Center

9:45–10:05
Bjørnar Vasenden (Inventas Bergen): Hvorfor involvere designeren i innovasjonsprosessen – tre korte case.

Gjennom tre konkrete eksempler (Seasmart, Merdslippen og Scanreach) forteller Vasenden om hvordan designeren kan skape verdi som strategisk samarbeidspartner i hele innovasjonsprosessen, fra idé til ferdig produkt i markedet.

10:05–10:25
Elise Sæle Dahle (Haltenbanken): Casepresentasjon: Egget – en suksesshistorie om designdrevet innovasjon.

Det lukkede oppdrettsanlegget Egget (Hauge Aqua) er i ferd med å realiseres med Marine Harvest som partner. Designbyrået Haltenbanken og industridesigner Per Finne har vært med på utviklingen helt fra starten, og denne morgenen vil daglig leder Elise Sæle Dahle fra Haltenbanken fortelle om prosesser og faktorer som har vært avgjørende for prosjektets suksess.

10:25–10:30
Avrunding

Les også: