En bergensinspirert verktøykasse for designdrevet innovasjon

Klyngeleder for Human Innovation, Per-Arne Hvidsten Larsen

I klyngen har vi utviklet vår egen måte å drive Design Thinking på. Nå er vi i gang med å samle metoder og øvelser i en egen bergensinspirert verktøykasse.

Publisert 21.03.2018

– Verktøyet skal gjøre det lettere for medlemmene våre å drive designdrevne innovasjonsprosesser, sier klyngeleder i Human Innovation, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Arbeidet med verltøykassen ble satt i gang i fjor høst og Fakultet for kunst, musikk og design (UiB) er i full gang med utvikling og innsamling av metoder.

Som klynge ønsker Human Innovation å lage et verktøy som gjør det lettere for medlemmene i klyngen å drive designdrevne innovasjonsprosesser

Vektøyskassen skal inneholde alt fra idéutviklingsmetoder, obsjervasjons- og intervjuteknikk og kreative øvelser, til tips og verktøy for protyping og testing – alle viktige komponenter i Design Thinking.

Human Innovation har også utviklet et opplegg for en to-dagers Design Thinking-workshop som nå testes ut og vil gjøres tilgjengelig for klyngemedlemmer som skal holde workshops.

Strategisk designer Anne-Kathrine Torvund er godt i gang med innsamling av metoder til klyngens felles metodeverktøy 

Det er designmiljøet selv som skal lage verktøyet, og Design Thinking-alumni Anne-Kathrine Torvund står for koordineringen. 

– Vi skal hjelpe til med å lage det verktøyet medlemmene våre ønsker seg. De som tar i bruk verktøyet gir tilbakemeldinger underveis og bygger videre på det. På den måten vil det alltid være i endring og under forbedring – som et wikipedia for designtenkere.

Kvaliteten og omfanget av metodeverktøyet er med andre ord avhengig av at designmiljøet involverer seg og deler sine metoder

Anne-Kathrine vil innkalle til workshop/møte torsdag 12. April kl.19.00 i Nyskapingsparken for klyngemedlemmer som har innspill til og/eller vil bidra til metodeverktøyet. Dersom du ikke har anledning til å delta kan du henvende deg direkte til Anne-Kathrine her.

Videre arbeid

Målet er å søke flere midler til å utvikle verktøyskassen på best mulig måte. Om verktøyet ender opp som noe fysisk eller digitalt er enda ikke bestemt – det er opp til designmiljøet å bestemme.