e-helse: Samarbeid om brukbarhetstestlab ved Helse Bergen?