Hva er status for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren?

Mandag 9. april samlet vi viktige aktører for klyngens helsesatsing for å dele erfaringer

Publisert 10.04.2018

Mandag 9. april inviterte designklyngen til Fishbowl* for å ta en fot i bakken og høste erfaring fra arbeidet klyngen og samarbeidspartnere har utrettet de siste par årene innen brukerdrevet tjenesteinnovation i helsesektoren.

Helse er ett av tre satsingsområder for designklyngen i tiden fremover, og målet med satsingen er å oppnå økt brukerfokus i utviklingen av nye helsetjenester. Ved å involvere brukere – helsearbeidere, pasienter, pårørende og flere – så tidlig som mulig, øker vi sjansen for at tjenestene som utvikles faktisk er de rette. Dette kan samfunnet spare mye på.

Til stede var representanter fra designbransjen, Bergen kommune, Helse Bergen, Bergen Teknologioverføring, pasientforeninger og teknologer – mennesker som har hatt en viktig rolle for at vi de siste årene har sett økt fokus på brukeren i utviklingen av nye helsetjenester.

For klyngeleder Per-Arne Larsen var det spesielt nyttig å se bredden av arbeidet som er gjort: «Det er spennende å se at de aller fleste, uansett hvor i systemet de befinner seg, har et ønske om å jobbe på samme måten, nemlig å utnytte kunnskapen som ligger for å hos brukerne – pårørende, pasientorganisasjoner og ansatte i helsevesentet – for å skape pasientens helsevesen.»

Klyngens rolle i dette arbeidet vil være å omsette den innsikten som disse brukergruppene besitter til nye, konkrete løsninger for bedre samhandling og en mer pasientdrevet helsesektor.

Neste steg for Human Innovation in health
– Designing compassionate health care

Sammen med Abelia samler vi 31. mai sentrale aktører for klyngens helsesatsing for å se på hvordan erfaringen som ble delt i dette møtet skal tas videre i arbeidet fremover. Mer informasjon kommer, og påmelding finner du her.

*Fishbowl er en samtaleform hvor deltakerne sitter i en sirkel rundt en mindre sirkel med mennesker som til en hver tid deltar i samtalen. Deltakerne kan til en hver tid sette deg inn i den innerste sirkelen når de har noe å dele eller vil stille spørsmål.Vår erfaring er at Fishbowl-modellen er godt egnet for erfaringsdeling og når en vil senke terskelen for deltakelse fra publikum.

PS. Ta kontakt med Stine (stine at drb.no) dersom du ønsker referat fra møtet. 


Les også: