Forretningsmodeller og innovasjonsstrategi på agendaen for DT-studentene