Forretningsmodeller og innovasjonsstrategi på agendaen for DT-studentene

Stine Fantoft Berg

Skrevet av Stine Fantoft Berg
Prosjektleder og kommunikasjonssjef