Forskningsprosjekt om Strategisk designkompetanse i bedrifters innovasjonsprosesser