Helse Bergen HF ønsker tilbud fra aktuelle designbyrå

Dato & tid
06.12.2018 12:00

Informasjonsmøte
Torsdag 6. desember

Frist for å levere tilbud
Søndag 9. desember

Hvor
3. etasje, møterom Bjørgvin

Sted: Haukeland Universitetssjukehus, Armauer Hansens Hus