InnovasjonsCamp 2017: Kurs i innovasjon og Design Thinking

Dato & tid
21.02.2017 09:00 — 21.02.2017 00:00

Kl. 09–17

Sted: Annonseres på mail til påmeldte fredag 17.2