Kommunen, helsevesen og næringsliv går sammen om brukerdrevne innovasjonsprosjekter