Arbeidet for økt brukermedvirkning i helsesektoren fortsetter etter Design Thinking-studiet