M'Labs samarbeider med Friskus og Bergen kommune for økt frivillighet