M'Labs samarbeider med Friskus og Bergen kommune for økt frivillighet

Kontraktsignering mellom Bergen kommune, M’Labs og Friskus. Fra venstre: Sigrid Petterson Nedkvitne fra Friskus, Benjamin Andreassen fra M’labs og kommunaldirektør Nina Mevold fra Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Konseptet «Sjef i eget liv» ble kåret til vinner av InnovasjonsCampen med Bergen kommune og Helse Bergen i 2017 – nå skal det realiseres.

Publisert 27.06.2018

«Sjef i eget liv» var arbeidstittel på konseptet som 6. april 2017 ble trukket frem som vinner av InnovasjonsCampen i regi av Bergen kommune, Helse Bergen, Bergen Teknologioverføring og Human Innovation.

Konseptet går kort fortalt ut på å bruke insentiver for å få større deler av befolkningen til å engasjere seg i frivillig aktivitet.

Tre av de syv gruppemedlemmene var fra designbyrået M’Labs: utviklerne Sven van Steenis og Ørjan Blytt Polden, og designer Nevena Djoka. Nå har M’Labs teamet opp med de sosiale entreprenørene i Friskus, og inngått innovasjonspartnerskap med Bergen kommune for å realisere visjonen som ble unnfanget på Campen.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Ved innovasjonspartnerskap kombinerer du utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme kontrakt. Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom din virksomhet og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. 

Les også: Grand finale av InnovasjonsCampen med Bergen kommune, Helse Bergen og desingnæringen

Friskus er en organisasjons som holder til på Voss og har som har visjon å gjøre samhandlingen mellom kommune og frivillige enklere. M’Labs bidrar nå til Friskus med UX-design og programmering, og konseptet fra Campen lever videre gjennom prosjektet Smart kobling i Bergen kommune.

Smart kobling ser nytt på hvordan man kan koble menneskelige ressurser i kommunen. Prosjektet er todelt: Én del går ut på å teste Friskus’ digitale løsning for samhandling, og den andre går ut på å teste ulike metoder for insentivering av frivillig innsats. 

 Og fremdriften i prosjektet skriver Bergen kommune:

– [Arbeidet] har resultert i en FoU-kontrakt med M’labs om at kommunen skal teste ut deres samarbeidspartner Friskus sin digitale plattform for frivillighet, samt være med å utvikle en løsning som knytter insentiver til innsats. Det er tenkt at løsningen som utvikles skal bygge på et insentivsystem for de som bruker tiden sin på å være til stede for andre. I dette ligger det at personer som bidrar, kan bytte bidraget sitt inn i for eksempel busskort, kinobilletter og treningskort.

Målet med prosjektet er å rekruttere og aktivere flere inn mot frivillig aktivitet – også fra demografiske grupper som statistisk sett har vært vanskelig å nå.

FoU-kontrakten med M’labs ble underskrevet den 26. april.

Benjamin Andreassen, CEO i M’Labs, er glad for at prosjektet er kommet på plass og ser spent frem til å komme i gang.

– Nå ser vi etter inspirasjon fra for eksempel gamification og vil gjerne høre erfaringen fra andre som har erfaring med slikt – hva har virket, hva er for lite og hva er for mye? Når vi forsøker å nå en yngre målgruppe er det en hårfin balanse som kan bidra til å skape organisk spredning og økning av frivillighet.

Gruppen bak «Sjef i eget liv» som deltok på InnovasjonsCamp våren 2017

Les mer: