Nye løsninger på innovasjonscamp om spiseforstyrrelser