Et sjøkart for en plastfri paradisøy

På Arendalsuka torsdag 16. august var det plast som sto på agendaen – det sørget Human Innovation, Norsk Klimastiftelse, DOGA og Maritime Bergen for.

Publisert 17.08.2018

Hvordan kommer vi oss til den plastfri paradisøya? Det var det sentrale spørsmålet når designere, biologer, gründere, ingeniører, økonomer og engasjerte arendøler møttes i Forre Banjer på Statsraad Lehmkuhl til mini-konferanse og workshop under Arendalsuka.

«Trenger vi i det hele tatt å ha flaskevann her i Norge? Kan vi ikke bare forby det?». Det var en oppglødd Mette Nygård Havre (Grønne verdier / Spis opp maten) som gjestet NRK P2-programmet EKKO torsdag morgen. Human Innovation-ambassadøren, gründeren og matredderen var invitert for å prate om sitt engasjement for å finne alternativer til plast, og programmet for dagen. Hør innslaget her:

Noen timer senere står Mette på scenen og ønsker velkommen til arrangementet «Nok plast – hva gjør vi nå?» sammen med klyngeleder Per-Arne Larsen. 

«Det er 21 arrangement om plast på programmet i Arendal denne uken, det er flott og vitner om at det er vilje til å se etter nye løsninger. I dag håper jeg vi kan identifisere en del mål, utfordringer og lavthengende frukter sammen,» innleder Per-Arne før han inviterer dagens første foredragsholder på scenen, Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse

Karoline Andaur, nestleder i WWF Verdens naturfond

Plast er et klimaproblem

Jortveit forteller om hvorfor plast ikke bare er et miljøproblem, men et alvorlig klimaproblem. «Det er utslipp av klimagasser i hele plastens livsløp – fra utvinning av råoljen, gass som brukes til foredling, når det resirkuleres og forbrennes. Selv når plasten blir eksponert for sollys frigjøres det klimagasser.»

Selv når plasten blir eksponert for sollys frigjøres det klimagasser

Det er lett å skylde på resten av verden for overforbruket av plast, men faktum er at Norge forsyner verden med plast. «Plastsug i Asia løfter Statoil» skrev Dagens Næringsliv 7. november i fjor, og etterspørselen er økende. For Equinor og Norge henger økonomisk vekst sammen med økt produksjon av plast.

Optimisme, tross dystre tall fra WWF

Neste på talerstolen er Karoline Andaur, nestleder i WWF Verdens naturfond som innleder med å takke hvalen som ofret livet sitt for at vi skulle forstå alvoret. Hvalen som strandet på Sotra i januar 2017 hadde magen full av plast og har vekket engasjement verden over.

Andaur forteller at 40 prosent av dyrelivet i havet er fosvunnet siden 1970-tallet. Og mens plasten er synlig på strendene og som store øyer i Stillehavet, er det faktisk slik at det aller meste synker til bunns. Fisk spiser nanoplast, og slik ender plasten også opp på vår tallerken. 

Fisk spiser nanoplast, og slik ender plasten også opp på vår tallerken. 

Til tross for de dystre tallene er Andaur en optimist, og WWF har utarbeidet 13 punkter for å bekjempe marin forsøpling. «Vi har klart å snu dårlige vaner før – som røyking. Det var utenkelig at en skulle forby røyking innendørs – i dag er det en selvfølge. Det samme kan skje med plast.»

Med kommunen som pådriver for grønn innovasjon

Per-Arne inviterer Julie Andersland, Byråd for Klima, kultur og næring, Bergen kommune / Venstre til scenen. Andersland forteller at Bergen kommune har ambisjon om at Bergen skal bli Norges grønneste storby. «Det er flere byen som har dette målet, det er bra – det er en sunn konkurranse».

For å oppnå de hårete målene har byrådet, som første i landet, utarbeidet en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. Andersland er mener samarbeid mellom kommune, private aktører og forskningsmiljø er avgjørende for å lykkes med de grønne målene. Hun trekker frem noen gode initiativ som allerede er på plass: Slurpen som samler plastavfall i Vågen, og innsats for å finne alternativer til plastgranulat i kunstgress («Vi prøvde kork, men det funker ikke i det vestlandske klimaet. Vi tester videre!»).

15 tonn plast til havet hvert minutt

Neste i ilden er Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum. Han starter med å peke på den maritime næringen som Norges nest største eksportnæring. Og plast står høyt på agendaen også her. «På verdensbasis er det anslått at det slippes ut 15 tonn plast hvert minutt! Det vil vi være med å gjøre noe med, og her i Norge har vi gode forutsetninger». 

Engan trekker frem et nytt pilotprosjekt i offentlig-privat samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, rederiet Torvald Klaveness, Kongsberg Gruppen og Rederiforbundet som bruker sensorer på skip for å måle omfanget av nano- og mikroplast.

Askild Meltvik (Haltenbanken) – kan design løfte en idé til en visjon?

Fra idé til visjon

Askild Meltvik, partner og seniordesigner i Haltenbanken er siste foredragsholder i denne innledende bolken. Tema for Meltviks foredrag er hvordan designere kan være med å løfte et konsept fra idé til visjon – noe han illustrerer gjennom samarbeidet med Hauga Aqua og industriesigner Per Finne om det lukkede oppdrettsanlegget Egget. 

Egget-gründer Cato Lyngøy er utdannet veterinær og ville komme opp med en løsning som eliminerer luseproblemet i oppdrettsnæringen. Han kom til Haltenbanken med en enkel skisse – et egg. Derfra har designerne og Hauge Aqua arbeidet tett for å realisere konseptet, og sommeren 2017 fikk de «ja» til å bygge de første anleggene sammen med Marine Harvest

«Som designere i dette prosjektet fungerer vi som en innovasjonsavdeling som stadig pusher grensene for hva vi kan oppnå med konseptet Egget. Hvordan vil det se ut dersom Egget er selvforsynt som del av et eget sirkulært økosystem? Eller hva om oppdretten skjer midt i storbyen, eller i verdensrommet?».

Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse) intervjuer Kristine Ullaland (Zero Waste Norge)

Er avfall en designfeil?

Neste post på programmet er panelsamtaler. Anne Jortveit leder samtalene, og først ut er temaet «Er avfall en designfeil?». Med seg på scenen har hun Kristine I. Ullaland, grunnlegger av Zero Waste Norge, Bjørnar Vasenden, designer og avdelingsleder for Inventas Bergen, og Simen Knudsen, forretningsarkitekt i Æra Strategic Innovation

Vasenden mener at svaret på spørsmålet er ja, og at det innebærer en viktig ansvarliggjøring av designeren. Ullaland er enig og peker på at vi i realiteten er nødt til å kutte 80 prosent av avfallet vi har i dag for å nå klimamålene. Hun ønsker mer ambisiøse mål både fra offentligheter og privat næringsliv. Knudsen tror det vil være avgjørende å koke de store problemstillingene ned til håndfaste problemer for å løse opp i det Æra omtaler som Plastfloken. 

Konklusjonen av samtalen er at ja, avfall er en designfeil. Det kreves innsats og vilje fra både designere, produktutviklere, produsenter og leverandører dersom vi skal nå de ambisiøse målene. Dette skal vi se mer på i fellesskap under dagens workshop.

Samarbeid for å nå målene

Tema for neste samtale er samarbeid, og panelet er byttet ut med Julie Andersland, Byråd for Klima, kultur og næring, Bergen kommune, Monica Hannestad, direktør i Design Region Bergen og Hans Henrik Marki, CTO i AlgaePro.

Jortveit starter med å be Hans Marki presentere AlgeaPro. AlgeaPro er en start up som spesialiserer seg på oppdrett av alger. Marki er selv miljøtoksikolog og ser stort potensiale i alger som alternativt materiale både i fiskefor og for å erstatte oljebasert plastikk. Nå er bedriften på jakt etter samarbeidspartnere som kan være med å omsette algene til bioplast.

På spørsmål om hvordan politikere kan legge til rette for innovasjon for at vi får alternativer til plast, svarer Monica Hannestad at det handler om rom og ressurser – å gi rom for å eksperimentere og teste ut nye løsninger, og tid og ressurser som kreves for å løfte blikket og fokusere på de faktisk nye alternativene. 

Julie Andersland mener offentlig-privat sammarbeid er den avgjørende faktoren for å lykkes. Kommunen er avhengig av at noen kan finne nye løsninger og ideer. «Det er en av grunnene til at vi har opprettet kommunens nye Innolab. Her kan en møte kommunen og presentere innovative ideer og løsninger».

Marki mener det er en stor utfordring å nå gjennom til forskningsmiljø og myndigheter med nye konsepter og løsninger. «I AlgeaPro er vi klar for å starte industriell produksjon av mikroalger i morgen, men vi trenger en samarbeidspartner. I et intervju nylig sa en talsperson i Forskningsrådet at slik produksjon ligger 10 til 15 år frem i tid. Det er feil og provoserende å lese!»

Delmål (øyer) limes på sjøkartet.

Et sjøkart til paradisøya

Og med det var første del av programmet overstått. Workshopen som fulgte ble ledet av Kjetil Bjørke (Innsiktsbyrået) og Morten Usterud (Sølvpilen prosess og produksjon) og hadde som mål å stake ut veien mot den plastfri paradisøya. 

I grupper var vi ansverlige for ulike deler av kartet – delfiner (medhjelpere), skjær (farer, svakheter), mindre øyer (delmål), fyrtårn (gode eksempler), tankbåter og redningsskøyter (hvordan skal vi komme dit og hvem er med på reisen). Det ferdige kartet blir analysert nå og vil ende opp som et navigasjonsverk for hvordan Human Innovation arbeider videre med plastkomplekset.

Pecha Kucha: «Nørding i fjæra»

På kvelden var det duket for Pecha Kucha hvor vi hadde invitert seks foredragsholdere med ulike tilnærminger til plast og hav for å dele sine prosjekter og ideer. 

Pecha Kucha (som egentlig betyr “snikksnakk” på japansk) er et patentert foredragssystem, laget for at foredragsholdere skal få presentere sine ideer/prosjekter, og for å inspirere og engasjere. Hver foredragsholder får 6 minutter og 40 sekunder til til sin presentasjon før neste taler står for tur. 

Man har kun mulighet til å benytte 20 bilder, og hvert bilde vises i 20 sekunder. Det var Kjetil Bjørke som guidet oss gjennom programmet.

Noen problemer blir mindre når perspektivet utvides, plast- og søppelutfordringen blir bare større. Kristine Ullaland (Zero Waste Norge) snakket om hvilke lærdommer vi må ta med oss videre fra oppvåkningen som startet med hvalen som strandet på Sotra, og de fire R-ene i Zero Waste-bevegelsen: Refuse, Reduce, Reuse og Recycle.

Alle de største industriene og byene i Norge har en ting til felles: de forurenser de flotte fjordene og kystlinjene som Norge er verdenskjent for. Hans Marki (AlgeaPro) pratet om mulighetsrommet som ligger i alger: algene, som vokser på slik forurensing fra norske industrier, kan brukes i fôrproduksjon, som næring til mennesker, og til å lage bioplastikk. Hans snakket om sin reise, og om hvordan mikroorganismer og fokus på sirkulærøkonomi kan legge til rette for alternativer til plastikk.

Hva skjer når en industridesigner selv får muligheten til å resirkulere plastavfall og lage nye produkter? Maria Berg-Leirvåg jobber som designer i Uniform og fortalte om sitt masteprosjekt, The Plastic Lab, fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

I sin egen plastlab smeltet Maria Berg-Leirvåg om plastavfallet sitt og laget nye bruksgjenstander. Hun lot også barn smelte om avfallet sitt til linjaler og annet skolemateriell. Bollen til høyre er laget av én måneds forbruk av engangslinsebokser.

Avfall er en designfeil, var industridesigner Bjørnar Vasendens (Inventas) viktigste budskap. Vasenden har arbeidet med alt fra droner i havet til blomsterpotter i verdensrommet. Han fortalte om hvordan en som designer kan spille en sentral rolle i utvikling av bærekraftige produkter og tjenester, og ikke, som vist her, bananskall av plast.

Er strandrydding en del av løsningen på vei mot nullvisjon for marin forsøpling, spurte Askild Meltvik (Haltenbanken) publikum. Fra scenen fortalte han om sitt eget engasjement for plastrydding og hvordan strandrydding kan påvirke til gode holdninger og handlinger.

 

Marinbiolog Pia Ve Dahlen (Passion for Ocean) tok oss med ned i tareskogen for å se med egne øyne noe av det som rører seg under overflaten langs kysten vår. Visste du for eksempel at vi har selvlysende haier, fotosyntetiserende snegler, blekksprut, delfiner og til og med skilpadder svømmende rundt i vår egen bakhage? Ve Dahlen oppfordret oss til å se til naturen når vi skal finne morgendagens løsninger.

Tusen takk til alle som deltok, på scenen, i workshop og som publikum. Tusen takk også til våre gode samarbeidspartnere, Maritime Bergen, Design og Arkitektur Norge og Norsk Klimastiftelse.

Vil du være med videre på ferden? Send en mail til klyngeleder Per-Arne Larsen på per-arne@humaninnovation.no

 

Fotogalleri

 

Arendalsuka: Nok plast