Vil redusere fergeutslipp med designdrevet metodikk og datamodellering