Vi tror på strategisk design som driver for innovasjon

Human Innovation er en tverrfaglig klynge som bruker designdrevet innovasjonsmetodikk for å skape en mer bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

I Human Innovation jobber vi for at design skal bli et tankesett, og at designere skal bli strategiske og selvfølgelige sparringspartnere, som bidrar til å skape reelle konkurransefortrinn for våre største næringer. Arbeidet skal utløse flere brukerdrevne innovasjons- og designprosjekter i virksomhetene, med fokus på utvikling av nye produkter, forretningsprosesser og tjenester.
 

Human Innovation, som har hatt Arenastatus siden 2013, er en del av Norwegian Innovation Clusters, et program eid av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Human Innovation har ambisjon om å få status Norwegian Centre of Expertise (NCE) og med det tre inn i norsk næringslivs elitedivisjon.