Strategisk bruk av design for innovasjonEt viktig satsingsområde for Human Innovation er å igangsette designdrevne innovasjonsprosjekter. Hensikten er å demonstrere effekten strategisk bruk av design kan ha for bærekraftig utvikling i samfunn

I prosjektene kobler vi minst to av klyngens bedrifter med aktuelle bedrifter fra øvrig næringsliv og relevante fagmiljø. Human Innovation ønsker velkommen alle prosjektinitiativ - enten de kommer fra næringslivet, FoU- og utdanningssektor, offentlig sektor eller designbransjen selv.

Har du tanker du brenner inne med eller en utfordring du tror kunne egnet seg for et designdrevet innovasjonsprosjekt? Klyngeadministrasjonen kan hjelpe med å koble på relevante aktører, bistå med sparring, utvikling av prosjektbeskrivelser og søke om finansiering. Ta kontakt med klyngeleder Per-Arne Larsen på per-arne@drb.no.